Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec w Sopocie

Na rok szkolny 2022/2023 prowadzimy rekrutację do klas: 

0 do 8 szkoły podstawowej.

Koszt: 1581,25 zł/m-c płatne 12 miesięcy w roku


Cena obejmuje:
- zajęcia wynikające z podstawy programowej,
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia terapii pedagogicznej
- opiekę psychologa szkolnego,
- opiekę świetlicową (rano w godz. 7:30-8 oraz po zakończonych zajęciach
lekcyjnych do godz. 16)


Cena nie obejmuje wyżywienia, zajęć odbywających się poza świetlicą
oraz wycieczek i wyjść organizowanych przez szkołę.

 


Etapy rekrutacji

- Udział w otwartym spotkaniu, na którym prezentowane są założenia oraz filozofia szkoły,

- Spotkanie obojga rodziców z dyrektorem szkoły,

- Udział dziecka w dniu próbnym,

- W przypadku decyzji obydwu stron o podjęciu współpracy, podpisanie umowy i uiszczenie opłaty wpisowej

By umówić się na spotkanie rekrutacyjne, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Zapraszamy!

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – Latawiec
ul. Obodrzyców 3
81-812 Sopot – Kamienny Potok

pon. - pt.
07:00 - 17:00
sob.
nieczynne
nd.
nieczynne